'The leader's job is not to fight for control, but to be a catalyst in the unfolding of meaning' (Bill Godfrey)

Welkom

Matter of People streeft naar een impact op gedrag en leiderschap in organisaties zodat resultaten, voldoening en plezier toenemen.

Missie: Leidinggevenden en professionals helpen regisseur te zijn van hun eigen gedefinieerd duurzaam succes. Om vanuit zichzelf hun wereld positief te beïnvloeden: het team waarin ze werken, de organisatie, hun familie of bredere sociale omgeving, de wereld...

Visie: In een tijd en omgeving van complexiteit, veel verandering, onzekerheid en prikkels (VUCA) wordt van ieder individu persoonlijk leiderschap gevraagd. De rol van een formele leider is daarbij om, nog meer dan vroeger, richting en vertrouwen te geven en draagkracht te hebben. Voorkom dat 'leiden' 'lijden' wordt.

Matter of People wordt geleid door Sietsche Dijkstra. Zij coacht, traint en adviseert vanuit een combinatie van organisatiepsychologische, bedrijfskundige en psychotherapeutische kennis en ervaring.

De naam Matter of People weerspiegelt dat het gaat om de ‘matter’ of people: de verhalen, kwaliteiten, waarden, motieven, dilemma’s, keuzes en gedrag. Bovendien bepalen mensen samen het succes van een organisatie en de wijze waarop dit behaald wordt: it’s a matter of people.

Leadership is the ability to create a story that affects the thougths, feelings and actions of other individuals
- Howard Gardner